O aplikaci

Evidence směn (ES)

Ikona aplikace evidence směn
  • Evidování směn všech pracovních poměrů na univerzitě. Není podkladem pro výpočet mezd.
  • Z důvodu aktualizace systému nemusí být Evidence směn přístupná v pátek lichého týdne od 7:00 do 8:00 hodin.
  • Pro přihlášení do aplikace použijte heslo z LDAP (heslo používané pro přihlášení do pošty).
  • Informace co dělat při problémech s přihlášením.
  • V případě problémů využijte systém HelpDesk– frontu Evidence směn